Onderzoek

Advies om omgevingsvisie Eindhoven concreet uit te werken

Nodig om gevolgen van aanleg van woon- en werkgebieden in beeld te krijgen

Advies om omgevingsvisie Eindhoven concreet uit te werken
Eindhoven,
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie Eindhoven de ambities concreet uit te werken. Maak duidelijk waar de ambities aan getoetst gaan worden, zegt de Commissie. Dat is nodig om de gevolgen van de aanleg van woon- en werkgebieden in beeld te krijgen en keuzes te kunnen maken. De gemeente vroeg de Commissie te adviseren over de inhoud van het omgevingseffectrapport.

De gemeente Eindhoven werkt aan de ‘Omgevingsvisie 2.0’, als opvolger van de in 2020 vastgestelde omgevingsvisie ‘Eindhoven, kloppend hart van Brainport’. Daarmee legt de gemeente de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vast. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de sociale en economische effecten zien van de omgevingsvisie.

Onderzoek varianten

De gemeente onderzoekt varianten voor de concentratie of spreiding van woningen en arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De Commissie adviseert om eerst de ambities van de gemeente, bijvoorbeeld voor economie, gezonde leefomgeving, mobiliteit en groen, concreet te maken. Gebruik in het rapport herkenbare beoordelingscriteria die specifiek zijn voor Eindhoven, zegt de Commissie.

Dit is nodig om te beoordelen of de onderzoeksvarianten haalbaar zijn en of ze strijdig zijn met andere doelen van de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, bodem en water, klimaatadaptatie en gezonde en sociale wijken. Deze informatie is van belang voor de keuzes die de omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving moet maken.

Vorig bericht Baril Coatings wint Gouden Cirkel Award
Volgend artikel Openstelling Brabantse subsidie voor innovatieve ideeën startups en mkb (SIR)

Nu op WijBrabant