Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: komende jaren belangrijk om jongeren te vinden

Door krappe arbeidsmarkt steeds lastiger personeel te werven

jaren belangrijk jongeren vinden
Door de krappe arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds lastiger om personeel te werven en behouden. Dat geldt zeker voor jongere werknemers. Zij hebben vaak andere wensen op het gebied van werk en vragen daardoor om een eigen benadering. Voor jongeren zijn ontwikkelmogelijkheden bijvoorbeeld erg belangrijk. Ook hechten zij veel waarde aan een goede werksfeer en is een kortere reistijd reden om over te stappen naar een andere organisatie.

Eind februari 2023 waren er in Noord-Brabant 23.127 WW-uitkeringen, een daling van 0,5% ten opzichte van de maand ervoor. In Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen met 0,3%. In arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant was er een afname van 46 WW-uitkeringen (0,9%).

Een beperkt deel van de WW-uitkeringen in de provincie gaat naar jongeren tot 27 jaar: 1.600 WW-uitkeringen, 7% van het totaal. Veel jongeren tot 27 jaar (35%) waren voor hun WW-uitkering werkzaam in de uitzendsector. Andere sectoren waar jongeren voor hun WW-uitkering werkten, zijn bijvoorbeeld detailhandel en overige commerciële dienstverlening. Een van de redenen waarom relatief minder jongeren een WW-uitkering hebben is omdat zij vanwege hun arbeidsverleden minder WW-recht hebben opgebouwd dan ouderen.

Meer werkende jongeren in Noord-Brabant

In Noord-Brabant werkten in 2022 242.000 jongeren van 15 tot 25 jaar. De netto arbeidsparticipatie  van 78,1% is onder jongeren hoger dan voor de gehele bevolking van 15-75 jaar (72,8%) . Het aantal werkende jongeren steeg de afgelopen jaren, alleen in 2020 daalde het aantal werkende jongeren als gevolg van corona. Veel jongeren werken naast hun studie. Landelijk volgt ruim twee derde van de werkzame jongeren door de overheid bekostigd onderwijs of particulier onderwijs dat tot een in Nederland erkend diploma leidde.  Jongeren werken vaker onder een flexibel contract: dat geldt voor 78% van hen, voor werknemers van alle leeftijdscategorieën samen is dat 33%. Het aandeel werkloze jongeren in Noord-Brabant (7,0%) is laag vergeleken met 10 jaar geleden maar wel hoger dan voor alle leeftijdscategorieën tezamen (3,2%). Een deel van de werkloze jongeren is bijvoorbeeld niet fulltime beschikbaar of is alleen op specifieke tijden beschikbaar omdat zij een studie volgen. Een ander deel is net afgestudeerd en is op zoek naar een baan. Ook zijn er jongeren die al werken (bijvoorbeeld naast hun studie) en meer uren willen werken.

Jongeren zijn hard nodig op de arbeidsmarkt

Werkgevers in Noord-Brabant hebben nog steeds te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Als gevolg van vergrijzing zullen in Noord-Brabant de komende jaren geleidelijk bijna 117.000 werknemers van 60 jaar of ouder de arbeidsmarkt verlaten. Voor hen moeten nieuwe medewerkers worden gezocht. Werkgevers hebben groot belang om jongeren te boeien en binden. Jongeren zitten minder lang op dezelfde plek dan andere leeftijdsgroepen en wisselen vaker van baan dan oudere werknemers. Volgens het CBS blijven jongeren van 15 tot 25 jaar gemiddeld 1,5 jaar bij een werkgever, terwijl dat voor alle werknemers samen 8,4 jaar is. Jongeren beginnen bovendien ook steeds vaker voor zichzelf, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De redenen voor een overstap zijn verschillend. Een hoger loon is voor alle leeftijden de belangrijkste motivatie om van baan te wisselen. Maar voor jongeren speelt de kans op een nieuwe uitdaging of meer ontwikkelmogelijkheden een grotere rol dan voor andere leeftijdscategorieën. Ook een betere werksfeer en een kortere reistijd zijn voor deze leeftijdsgroep belangrijke redenen om over te stappen.

Veel personeelstekorten op MBO-niveau, maar daling MBO-studenten
In Noord-Brabant nam het aantal MBO-studenten in het studiejaar 2020/21 af met 2% vergeleken met het 2013/14. De verwachting is dat het aantal MBO-studenten in Nederland verder afneemt.  Dit terwijl er in Noord-Brabant veel tekorten zijn en verwacht worden voor beroepen op MBO-niveau in sectoren als de zorg en techniek.

Tips om jongeren te vinden en binden

Voor jongeren is het belangrijk te werken in een baan die ertoe doet en impact heeft. Ook leggen de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling gewicht in de schaal. En uiteraard spelen net als bij alle werknemers een goed salaris en een vast arbeidscontract een rol. UWV geeft in een artikel 9 tips om jongeren  te vinden en binden advies. Zo is het belangrijk om naast het bieden van voldoende baanzekerheid ook aandacht te hebben voor het scheppen van goede mogelijkheden om persoonlijke en vakinhoudelijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Vorig bericht Onderzoek naar haalbaarheid herontwikkeling Zuidkade Veghel
Volgend artikel Camping Vision en Roan vestigen zich in Breda

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant