Klimaatcontract

Eindhoven en Helmond werken aan klimaatcontract met EU

Steden voortvarend bezig om in 2030 klimaatneutraal te zijn

Eindhoven en Helmond werken voortvarend aan klimaatcontract met EU

 

Eindhoven, Helmond,
Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De steden zijn voortvarend aan de slag gegaan om vóór de zomer een Klimaatcontract af te sluiten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op 13 maart vond in het Evoluon een bijeenkomst voor experts plaats waar o.a. minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aanwezig was. Deze bijeenkomst was er ter voorbereiding op twee grote Klimaatconferenties die Helmond (op 30 maart) en Eindhoven (op 3 april) houden om samen met hun inwoners het pad naar klimaatneutraliteit uit te stippelen.

Experts aan de slag

Na de Doorbraaklabs in februari, waar met professionals gesproken werd over welke veranderingen nodig zijn, volgde op 13 maart het Solutionslab. Daar kwamen experts samen om oplossingen te formuleren. Naast minister Rob Jetten waren ook natuurfilosoof Koert van Mensvoort (TU Eindhoven) en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi van de partij. Vóór de zomer komen de experts nog een derde keer samen, tijdens het Transitielab op 14 april, om toe te werken naar het Klimaatcontract dat beide steden na de zomer met de EU sluiten.

Klimaatcontract

In het Klimaatcontract, dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt opgesteld, staat hoe Eindhoven en Helmond in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn. Wethouder Rik Thijs van Eindhoven: “Om te weten wat er mogelijk is en waar kansen liggen, hebben we de kennis van partners uit onze steden nodig. Alleen als we samen afspraken maken, kunnen we toewerken naar klimaatneutraliteit.”

Klimaatconferenties voor inwoners

Inwoners hebben een belangrijke stem in het Klimaatcontract. Zij krijgen de kans om mee te praten over wat er nodig is om hun stad klimaatneutraal te maken. “De inbreng van inwoners en lokale ondernemers is cruciaal voor het Klimaatcontract”, licht de Helmondse klimaatwethouder Arno Bonte toe. “In de bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad, zijn al veel goede ideeën naar voren gekomen over bijvoorbeeld het verminderen van afval, het energiezuinig maken van bedrijventerreinen en het gebruik van duurzame vormen van vervoer. We zijn op zoek naar zulke doorbraken.”

Geplande klimaatconferenties in maart en april

De klimaatconferenties zijn gepland op donderdag 30 maart in Helmond (Wijkhuis Bredeschool De Fonkel) en op 3 april in Eindhoven (in Dynamo). Op beide data van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen met ideeën, vragen of zorgen over dit onderwerp is welkom. Vóór de zomer volgt er een tweede Klimaatconferentie.

EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden

Eindhoven en Helmond krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om de CO2-uitstoot in beide steden versneld te verminderen, en zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Het doel is om ervoor te zorgen dat de steden nu én in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Vorig bericht Camping Vision en Roan vestigen zich in Breda
Volgend artikel Vernieuwd beton met CO-reductie draagt bij aan Betonakkoord 

Nu op WijBrabant