Nieuws

eNose-netwerk rond haven- en industrieterrein Moerdijk voortgezet

Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet.


Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie. De 29 eNoses op en rond het haven- en industrieterrein blijven nog minimaal drie jaar hun werk doen. Het netwerk wordt uitgebreid met extra 5 eNoses, die tot 1 januari 2018 met Rijkssubsidie waren geplaatst.

De elektronische neuzen staan sinds 2013 op en in de omgeving van haven- en industrieterrein Moerdijk. Ze meten relatieve veranderingen in de luchtsamenstelling en helpen om de herkomst van vrijgekomen stoffen te bepalen. Ze meten niet per bedrijf, maar de signalen zijn indicatief. Bij overschrijding van een bepaald niveau van een bepaalde stof in de lucht gaat er automatisch een signaal naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Zo kan onder meer geuroverlast zo vroeg mogelijk worden aangepakt.

De cijfers laten zien dat het goed gaat met de luchtkwaliteit in en om Moerdijk: het aantal geurklachten en eNose-signalen is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. Dat is niet alleen het resultaat van de eNoses; het komt ook doordat bedrijven en overheden steeds meer aandacht hebben voor de luchtkwaliteit in de omgeving. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en het aantal geurklachten verder te verminderen is besloten het Enose-netwerk in ieder geval de komende drie jaar te continueren.

Het eNose-netwerk is een lerend systeem dat nog verder verbeterd kan worden. De komende drie jaar besteden de partners in het project daarom extra aandacht aan het ontwikkelen van de techniek. Ook wordt ingezet op het uitbreiden van de kennis over het eNose-netwerk en het analyseren van de eNose-gegevens. Doel is verder om het aantal deelnemende bedrijven verder uit te breiden. In 2019 vindt opnieuw een evaluatie plaats.

Vorig bericht Heijmans bouwt mee aan nieuwbouw Europees Medicijnagentschap
Volgend artikel Schonere bouwplaats door Hydrozine generatoren van FAST

Nu op WijBrabant