Infra

Halsterseweg Bergen op Zoom weer open

Gemeente gaf in 2017 opdracht voor herinrichting

Halsterseweg Bergen op Zoom

Bergen op Zoom,
Op woensdag 17 mei opende wethouder Verroen de nieuwe Halsterseweg. In 2017 gaf de gemeente de opdracht voor de herinrichting van de Halsterseweg: het omvormen van de oude Rijksweg naar een veilige gebiedsontsluitingsweg. Het werk is gefaseerd uitgevoerd. Het 1e deel vanaf de rotonde tot aan Intratuin in 2022 en het 2e deel vanaf Intratuin tot de Randweg in 2023. Het was een groot en langdurig project.

De weg was ooit door Rijkswaterstaat ingericht als een rijksweg (hoofdroute) tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Na de aanleg van A4 in 2014 werd de Halsterseweg overgedragen aan de gemeente. Hiermee verviel de functie als doorgaande route en werd de Halsterseweg een gebiedsontsluitingsweg.

Behoorlijke uitdaging

“Het was een behoorlijke uitdaging om tot een ideaal ontwerp te komen waarin iedereen zich kon vinden”, aldus wethouder Verroen. De Halsterseweg heeft namelijk verschillende functies: het is een gebiedsontsluitingsweg, een hoofd-fietsroute voor scholen, een busroute, calamiteitenroute, een ontsluitingsweg voor Intratuin en Bernaards Transport en een woonstraat. “Vanwege deze verschillende functies met de daarbijhorende belangen en wensen was het een grote uitdaging om tot een ideaal ontwerp te komen waarbij iedereen zich kon vinden. We hebben daar uitgebreid de tijd voor genomen door goed naar iedereen te luisteren en te onderzoeken wat wel of niet haalbaar was.”

Gedane werkzaamheden

De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

  • De riolering is zo aangepast dat vuil water en hemelwater wordt gescheiden door twee aparte buizen. Bij hevige regen stroomt nu schoner water in de sloten.
  • Ondergronds zijn gas, water en elektra vervangen.
  • De rijbaan is lager gelegd dan de woningen en bestaat uit geluidreducerend asfalt. Verder is hier meer groen aangelegd.
  • De fietspaden lagen voorheen direct naast de rijbaan. Nu ligt er een strook tussen de rijbaan en het fietspad. Dit is een veiligere situatie.
  • Ook is een nieuw fietspad aangelegd achter de houtwal.
  • De verhardingen van de parallelwegen zijn vervangen door groen en bomen.
  • Er zijn nu duidelijke parkeervakken.
  • Bij Intratuin is een extra uitvoegstrook aangelegd en de uitrit is veiliger gemaakt.
  • Er zijn 2 bushaltes geplaatst.
  • De wethouder heeft op woensdag 17 mei samen met aannemer KWS de Halstersweg in het bijzijn van alle belanghebbenden officieel geopend. “De Halsterseweg is een mooi voorbeeld van een participatietraject waarbij diverse partijen* met allemaal verschillende belangen betrokken waren. Met uiteindelijk dit als resultaat! Er ligt nu een straat waar iedereen trots op kan zijn.”
Vorig bericht Aanvang werkzaamheden fietspad Mozartlaan in Waalwijk
Volgend artikel Ondernemersbijeenkomst Asten op 31 mei

Nu op WijBrabant