Nieuws

IJzerbrandstof als bron voor het warmtenet in Helmond

Goed voor de verwarming van ca. 500 van de 6.500 huishoudens aangesloten op het warmtenet

IJzerbrandstof bron warmtenet Helmond

Helmond,
Is het verbranden van ijzerbrandstof één van de oplossingen voor een gasvrije toekomst? In Helmond gaat warmtebedrijf Ennatuurlijk een test doen met RIFT: het warmtenet wordt vanaf eind mei met deze nieuwe ijzerbrandstoftechnologie van warmte voorzien goed voor de verwarming van ca. 500 van de 6.500 huishoudens aangesloten op het warmtenet. De voordelen ten opzichte van gas zijn duidelijk: geen uitstoot van CO2, bijna geen stikstof-uitstoot, veilig in opslag en een circulaire oplossing omdat het ijzerbrandstof keer op keer kan worden gebruikt als brandstof.

De eerste ijzervlammen

De eerste ijzervlammen zijn gemaakt door studententeam SOLID en Technische Universiteit Eindhoven in 2015. Op laboratorium schaal is men aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van de ijzerbrandstoftechnologie. Bij de verbranding van ijzerbrandstof komt veel thermische energie vrij zonder CO2. Hiervoor reageert ijzerbrandstof met zuurstof tot roest. Vervolgens wordt er weer zuiver ijzerbrandstof gemaakt door dit te laten reageren met waterstof. Zo is de cirkel rond. En de warmte die vrij komt, die kan worden gebruikt voor het leveren van warmte aan huishoudens aangesloten op een warmtenet. RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) is de spinoff die als commerciële partij de technologie verder ontwikkelt en met deze partner gaat Ennatuurlijk de technologie testen.

In 2030 70% minder CO2 uitstoot

Op het warmtenet in Helmond zijn 6.500 huizen aangesloten. Nu wordt het warmtenet nog middels de inzet van gasturbines verwarmd, maar Ennatuurlijk streeft er naar om in 2030 70 procent minder CO2 uit te stoten dan een reguliere gas cv-ketel en in 2040 zelfs helemaal CO2 neutraal warmte te leveren. ”De ijzerbrandstoftechnologie zou in Helmond, naast het gebruik van bijvoorbeeld aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) een goede aanvulling kunnen zijn”, zegt projectmanager Bas van der Stelt van Ennatuurlijk.

Kleine bijdrage, groot resultaat

Bij de brouwerij van Bavaria in Lieshout is de technologie in 2020 al op kleine schaal getest bij de productie van bier door het Metal Power consortium. Nu wordt het opgeschaald door RIFT om aan het warmtenet van Helmond tot een vermogen van 1 megawatt te kunnen leveren. “Ook al is dat een relatief kleine bijdrage aan de totale warmtevraag van het warmtenet, we kunnen er toch grofweg het equivalent van 500 woningen mee van warmte voorzien”, legt manager duurzaamheid en innovatie Frank Soons uit.

Testen

De nieuwe techniek is al uitgebreid geëvalueerd op veiligheid en emissies die vrij komen. Belangrijk onderdeel van de pilot wordt het verder testen van de technologie op leveringsbetrouwbaarheid en regelbaarheid. Maar ook de hele logistiek en het omzetten van het roest wederom naar ijzer in RIFT’s iron fuel productie test systeem moet goed worden getest. Dit laatste wordt gelijktijdig uitgevoerd op de Energy Demo Field van Connectr. Gelijktijdig wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door RIFT en Veolia naar 5MW commerciële pilot plant. Hier is een intentieverklaring voor getekend.

Van der Stelt: “Met de test in Helmond kunnen we ervaring opdoen met de ontwikkeling en bedrijfsvoering van deze techniek en warmte opwekken met een alternatieve bron.” Naast de impact die RIFT nu al maakt in Helmond biedt het veel potentie voor de toekomst. “Dankzij RIFT hebben we een oplossing erbij om naar CO2 neutrale warmtenetten toe te werken, met ook potentie voor andere sectoren, en dat maakt het erg interessant om samen die volgende stap in de ontwikkeling van RIFT te maken” aldus Frank Soons.

Vorig bericht Besluiten Algemene vergadering Aandeelhouders Heijmans
Volgend artikel Brabant investeert in versnelling eiwittransitie

Nu op WijBrabant