Jaarverslag

Jaarcijfers 2022: wederom productief jaar voor JAJO

Lancering van nieuw merk en overname

Jaarcijfers 2022 jaar JAJO

’s-Hertogenbosch,
JAJO kijkt terug op een financieel succesvol jaar met de lancering van een nieuw merk en een overname. De viering van het 80-jarige jubileum in 2022 was het startsein voor een koerswijziging waarbij de ontwikkeling van een nieuwe naam, een aangescherpte missie en visie en bijpassende huisstijl centraal stonden. Met dochterondernemingen die bouwen, ontwikkelen, onderhouden, herstellen en oogsten is JAJO in staat de materiaalkringloop te sluiten.

Ondanks de geopolitieke spanningen in de wereld en de uitdagingen in de vastgoedsector zoals materiaaltekorten en de CO2 uitstoot die drastisch omlaag moet, realiseerde JAJO in 2022 bedrijfsopbrengsten van €534 miljoen. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2021. De nettowinst kwam uit op €17,5 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2021 van €18,1 miljoen. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december €33 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2021 een mutatie is van €9 miljoen.

Kerncijfers

•    Bedrijfsopbrengsten: €534 miljoen (2021: €461 miljoen)
•    Operationeel resultaat (EBIT): €21 miljoen (2021: €22 miljoen)
•    Resultaat na belasting: €17,5 miljoen (2021: €18 miljoen)
•    Solvabiliteit: 37% (2021: 42%)

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

Met als missie Closing the circle, together focust JAJO vol op haar duurzaamheidsambities. Ivo van der Mark, CEO: “JAJO voelt heel sterk de verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Als we willen dat alles zo blijft, zal alles moeten veranderen. Er is kennis, doorzettingsvermogen en creativiteit nodig. En wel nu. JAJO is klaar om het nieuwe fundament te leggen. Één die de wereld en de vastgoed branche echt vooruit helpt. Door het elke dag weer een beetje beter te doen, dragen wij bij aan een leefbare, duurzame en betaalbare toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.”

Kompas in Vooruitgang: inspireren en activeren

De noodzakelijke verandering in de vastgoedsector is echter alleen mogelijk door samen te werken met de hele keten van partners, leveranciers, opdrachtgevers en andere bouwbedrijven. Daarom introduceerde JAJO het platform ‘Kompas in Vooruitgang‘. Met relevante content over best practices, kennis en inzichten over duurzame en circulaire initiatieven wil JAJO anderen inspireren en activeren.

Revolve Development: 100% geluk en 0% CO2

In 2022 is de interne start-up Revolve Development opgericht door jonge ambitieuze collega’s uit eigen gelederen. Hiermee speelt JAJO in op haar duurzaamheidsambities en het streven om jonge talenten binnen de organisatie ruimte te geven om te ondernemen. Revolve Development legt zich toe op het circulair en CO2-neutraal ontwikkelen van gebouwen en gebieden. Dat doet zij onder het motto ‘100% geluk en 0% CO2’. Revolve Development ontwikkelt vanuit het design thinking-principe, waarmee eindgebruikers vroegtijdig meedenken en meebeslissen voor een optimaal eindresultaat.

Overname in onderhoud

In 2022 vond ook de overname van Beheer & Onderhoud ERA Contour plaats. Hierdoor kon JAJO haar netwerk opnieuw verder uitbouwen op het gebied van onderhoud. Deze overname past volledig bij de groeiambities van JAJO en de strategische focus op het verder professionaliseren en uitbreiden van de onderhoudstak. Beheer & Onderhoud is vooral actief in de regio Rotterdam, waarmee JAJO een nog betere landelijke spreiding krijgt voor deze werkzaamheden.

JAJO Academy: training en onboarding

Goede mensen zijn de kracht van elke onderneming. JAJO investeert veel in haar medewerkers om ze duurzaam inzetbaar en gemotiveerd te houden. Dit doet JAJO onder meer door medewerkers de kans te geven te blijven leren. Begin 2023 is daarom de JAJO Academy opgericht, een online platform met cursussen, naslagwerken en trainingen op maat. De JAJO Academy wordt ook ingezet voor de onboarding van nieuwe collega’s.

Innprove: innoveren en verbeteren

JAJO wil continu innoveren en verbeteren. Daarom is aansluitend op de missie Closing the circle, together een team gevormd van mensen die zich op structurele basis bezighouden met innovatie en verbetertrajecten. Dit team gaat onder de naam Innprove aan de slag met ideeën van medewerkers van alle dochterondernemingen van JAJO in Nederland.

Houtlab

JAJO presenteert in 2023 een nieuw paradepaardje in Nieuwkuijk: Houtlab. Dit vernieuwende gebouw heeft in 2022 vorm gekregen en opent in 2023 de deuren voor iedereen die wil leren over circulariteit, duurzaamheid en houtbouw. Met Houtlab laat dochteronderneming Woody Building Concepts zien dat met circulaire materialen en een houten constructie een puur gebouw gerealiseerd kan worden. Een plek waar het gezond werken is. Mooi, inspirerend, betaalbaar en vooral duurzaam. Het gebouw wordt volledig uit hout opgetrokken en fungeert als showroom, werkplek en kennis- en inspiratiecentrum voor circulariteit en houtbouw. Er komt een werkplaats in voor houtgerelateerde bouwproducten voor dochteronderneming Pvvt en kantoorruimtes voor diverse dochterondernemingen binnen JAJO.

Speak-Up!: Bewustwording over gedrag

Sinds de lancering van de Speak-Up! app in 2021 worden medewerkers aan de hand van voorbeeldsituaties uit de praktijk gestimuleerd na te denken over hoe zij zouden handelen bij bijvoorbeeld ongewenst gedrag of vermoedens van fraude. JAJO wil dit soort onderwerpen graag bespreekbaar maken en houden, ook om de bewustwording over ieders eigen rol hierin te vergroten. De Speak-Up! app draagt eraan bij om de Gedragscode nog beter te laden onder medewerkers in Nederland, Polen en de Caribbean.

Vooruitzichten

De omzet zal naar verwachting in 2023 consolideren. Daarbij is wel een slag om de arm nodig, want door de rentestijgingen is de markt een stuk onzekerder geworden. Dit leidt in ieder geval tot een langere doorlooptijd van projecten, waardoor de druk op de materiaalvraag waarschijnlijk wat vermindert. De afgifte van bouwvergunningen in Brabant is stopgezet hetgeen eind 2023 voor nieuwe projecten een probleem kan vormen. Hierdoor is het lastig nauwkeurige voorspellingen te doen.

Vorig bericht Midpoint Brabant stelt Joris Fiers aan voor nieuwe functie strategie en ecosysteemontwikkeling
Volgend artikel Open dag Veldhovense mbo techniekopleiding

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant