Jaarverslag

Jaarcijfers 2023: robuuste winst bevestigt krachtige strategie JAJO

JAJO kijkt terug op financieel goed jaar

Jaarcijfers 2023: robuuste winst bevestigt krachtige strategie JAJO

Bron: JAJO

‘s-Hertogenbosch,
JAJO kijkt terug op een financieel goed jaar. De rebranding van JAJO – gestart in 2022 – heeft, volgens het bedrijf, gezorgd voor meer cohesie in de groep. Er is een goede balans gevonden tussen de decentrale structuur van het ‘platform’ JAJO waarin alle bedrijven zelfstandig ondernemen en het efficiënt centraal regelen van bepaalde zaken zoals ICT. 

Ondanks branche brede uitdagingen zoals lange bezwaarprocedures, netcongestie, stikstofproblematiek en rentestanden, realiseerde JAJO in 2023 bedrijfsopbrengsten van € 505 miljoen, met € 24 miljoen EBITDA. De nettowinst kwam uit op € 10,1 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2022 van € 17,5 miljoen. Als gevolg van marktomstandigheden zijn binnen Wonen verschillende projecten later opgestart, waardoor de opleveringen zijn doorgeschoven naar 2024. Dit heeft ook op geconsolideerd niveau geleid tot een lagere omzet in 2023 met een goed winstgevend resultaat. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben goed en volgens verwachting gepresteerd. De afname van het netto resultaat op geconsolideerd niveau is het gevolg van een bijzondere waardevermindering op goodwill en een forse pensioenindexatie verplichting waar de sector mee geconfronteerd is. De robuuste winstgevendheid bevestigt de kracht van de bedrijfsstrategie van JAJO.

Caribbean

Alle dochterondernemingen op de Caribbean – van grondstoffenlevering tot projectontwikkeling – hebben een heel goed jaar gedraaid. Er zijn uitdagende projecten gerealiseerd met financieel mooie resultaten. Dit heeft goed bijgedragen aan het resultaat van JAJO.

Kerncijfers

• Bedrijfsopbrengsten: € 505 miljoen (2022: € 534 miljoen)
• Operationeel resultaat (EBIT): € 11 miljoen (2022: € 21 miljoen)
• Resultaat na belasting: € 10,1 miljoen (2022: € 17,5 miljoen)
• Solvabiliteit: 41% (2022: 37%)

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

Met als missie Closing the circle, together focust JAJO vol op haar duurzaamheidsambities. Ivo van der Mark, CEO: “We hebben stevig verder gebouwd aan ons fundament, met een rebranding van de bedrijven binnen Bedrijfshuisvesting en voorbereidingen voor de nieuwe zelfstandige tak Onderhoud. Daarnaast hebben we een goede start gemaakt met de CSRD-richtlijn vanuit de EU om over sustainability te rapporteren. Dit is een katalysator voor het nastreven van onze eigen ambities en helpt ons onderscheidend vermogen in de markt inzichtelijk te maken.”
Bezoek koningin Máxima in het kader van circulair bouwen
Een bijzonder moment afgelopen jaar was het werkbezoek van koningin Máxima aan Houtwerk I en II op Campus Werkspoor in Utrecht. Op 19 december kreeg zij in het kader van circulair bouwen een rondleiding vanuit dochterondernemingen Janssen de Jong Projectontwikkeling en Woody Builders en vanuit Lingotto. Zij kreeg een toelichting op de toepassing van circulaire materialen bij de bouw en inrichting van beide gebouwen. JAJO ziet dit bezoek als een mooie beloning voor de inspanningen die ze samen met al haar dochterondernemingen en de vastgoedsector verrichten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het bevestigt dat de missie Closing the circle, together niet onopgemerkt blijft!

CSRD – een welkom instrument

JAJO geeft aan graag koploper te willen zijn in verduurzaming. Van der Mark: “Ons doel is dat in 2027 onze Nederlandse bedrijven CO2-neutraal zijn. Afgelopen jaren hebben zo’n 70 medewerkers in verschillende werkgroepen met diverse onderwerpen eraan gewerkt om te verduurzamen. Dit alles aansluitend op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU. Deze nieuwe richtlijn, die voor ons vanaf 2025 ingaat, omarmen wij van harte. Het biedt een objectief meetinstrument en sluit aan bij onze ambities. We verwachten dat de CSRD de komende jaren de vraag naar onze duurzame producten enorm zal stimuleren. We zien nu al dat de focus op duurzame waardecreatie belangrijk is: stakeholders zoals financiële instellingen werken al graag met JAJO samen vanwege ons vooruitstrevende duurzaamheidsprofiel.”

Rebranding & nieuwe tak Onderhoud

Een mooie ontwikkeling van afgelopen jaar is ook de rebranding van Bedrijfshuisvesting, waarbij een heroriëntatie is gedaan: naast focus op nieuwbouw, richt Bedrijfshuisvesting zich op het revitaliseren en herontwikkelen van bestaande gebouwen. Verder is gewerkt aan de oprichting van een zelfstandige tak Onderhoud, dat per 1 januari 2024 van start is gegaan. Onderhoud voorziet in het doel van JAJO om klanten te ontzorgen en bij te dragen aan de verduurzaming. Bovendien zijn deze werkzaamheden al zo ver ontwikkeld binnen JAJO, dat een zelfstandig cluster een logisch gevolg is. JAJO verwacht de komende jaren flinke groei op dit gebied.

Duurzame paradepaardjes

Met dochterondernemingen die bouwen, ontwikkelen, onderhouden, herstellen en oogsten, is JAJO in staat de materiaalkringloop te sluiten. Zo opende Houtlab in Nieuwkuijk in 2023 officieel haar deuren. Dit volledig uit hout en circulaire materialen opgetrokken gebouw is een inspiratiecentrum voor iedereen die wil leren over circulariteit, duurzaamheid en houtbouw. Het door Woody Builders gerealiseerde pand is volgens de Dutch Green Building Council (DGBC) Paris Proof. Het scoort namelijk binnen de door DGBC gestelde grenswaarden voor materiaalgebonden CO2-uitstoot.

Janssen de Jong Bouw leverde het Amadeiro-project op in opdracht van Boelens de Gruyter, een groot, complex utilitair woningbouwproject op het voormalig KPN-terrein in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Koninklijke Woudenberg restaureerde en verduurzaamde de Amsterdamse brandweerkazerne ‘Dirk’ uit 1897; het pand is van energielabel G naar A+ gegaan. Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft project KIEM in Pijnacker onderhanden, een klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling met onder andere het project KNOEST. Het merendeel van de houten appartementen, slim ontworpen met optimaal (her)gebruik van materialen, is inmiddels verkocht. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Vooruitzichten

De omzet zal naar verwachting in 2024 stijgen. JAJO heeft een goed gevulde orderportefeuille en ziet een onverminderd grote vraag naar woningen. Daarnaast vindt er een transitie plaats in commercieel vastgoed van nieuwbouw naar bestaande bouw en zal de CSRD leiden tot een toenemende vraag naar duurzame projecten. De economische vooruitzichten op de meeste van de Caribische eilanden zijn gunstig. Hier ziet JAJO ook veel groeimogelijkheden. Ook de verwachtingen voor Polen zijn positief. Dit alles maakt dat JAJO de toekomst vol vertrouwen tegemoetziet, ondanks de branche brede uitdagingen. JAJO kijkt ernaar uit om ook in 2024 een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst en verwacht voor 2024 een verbetering in het nettoresultaat ten opzichte van 2023.

Vorig bericht Oplevering twintig duurzame sociale huurappartementen in Mierlo
Volgend artikel Deze bedrijven zijn recent failliet verklaard in Noord-Brabant

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant