Transformatie

Klotputten: drinkwaterbron en natuurgebied in Eindhoven

Van landbouwgebied naar beekdal

Klotputten drinkwaterbron natuurgebied Eindhoven

Eindhoven,
Eindhoven is officieel een natuurgebied en drinkwaterbron rijker, de Klotputten. Delen van het gebied tussen de Dommel en de A2 waren nog in gebruik voor landbouw maar het gebied is de afgelopen jaren volledig getransformeerd naar een natuurlijk beekdallandschap. Gedeputeerde Hagar Roijackers en de directeur van Brabant Water openden het gebied, waarin Brabant Water ook bronnen voor het Eindhovense drinkwater heeft.

“Dit gebied was al heel waardevol voor de inwoners van Eindhoven”, zegt Rob van Dongen, algemeen directeur bij Brabant Water. “Want het is al jarenlang de plek waar we het diepe grondwater oppompen om er drinkwater van te maken. Maar nu ontstaat hier ook nog eens een geweldig natuurgebied. Mooi voor de planten en dieren die er komen te leven en mooi voor de Eindhovenaren die daar weer van kunnen genieten.” Brabant Water streeft ernaar om alle waterwingebieden zo natuurlijk mogelijk in te richten en zo het grondwater vast te houden en te beschermen tegen stoffen uit de landbouw en industrie.

“Een paar jaar geleden was dit gebied nog verdroogd en aangetast”, aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde provincie Noord-Brabant. “Dankzij de samenwerking met een aantal betrokken partijen is de Klotputten een prachtige Natte Natuurparel geworden en daarmee een waardevol natuurgebied in Brabant. Bovendien is het een onderdeel geworden van de ecologische verbindingszone, waarmee soorten zich beter kunnen handhaven. Het is fijn om te zien dat met de juiste inspanningen de natuur zich kan herstellen.”

Landbouw naar beekdal

Het 40 hectare grote gebied bestond voor een deel nog uit landbouwpercelen. Na jarenlange voorbereiding startte begin 2022 de transformatie om in het hele gebied het natuurlijke hoogteverschil en het natuurlijke grondwaterpeil terug te brengen. De sloten zijn gedempt en de bemeste bovenste grondlaag is afgevoerd. Nu zijn de voorwaarden optimaal voor de natuur om zich verder te ontwikkelen tot een beekdallandschap.

Transformatie in cijfers

  • Het oorspronkelijke hoogteverschil teruggebracht
  • Bemeste toplaag, eraf gehaald
  • 4,5 km sloten gedempt
  • 28.292 M3 grond afgegraven
  • Half jaar werk, na jarenlange voorbereiding

Samenwerking

Brabant Water is de eigenaar en de beheerder van de gronden. Het project is tot stand gekomen met de hulp van de Provincie Noord-Brabant, gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven. Waterschap de Dommel, Natuurmonumenten, de ZLTO en de Federatie particulier grondbezit.

Vorig bericht VDL Groep neemt GL Plastics over
Volgend artikel Transport volgens natuurwetten door DSV in Eindhoven

Nu op WijBrabant