Financieel

Omzet CSU en Tzorg stijgt 10% tot 774 miljoen

De omzet van CSU bedroeg 540 miljoen euro, de omzet van Tzorg 234 miljoen euro

Omzet

Uden,
Total Care, moedermaatschappij van schoonmaakbedrijf CSU en thuiszorgorganisatie Tzorg, groeide in 2023 met 10% naar 774 miljoen euro omzet. De omzet van CSU bedroeg 540 miljoen euro, de omzet van Tzorg 234 miljoen euro. Bij beide organisaties was de omzetstijging 10%. In 2022 bedroeg de omzet van Total Care 703 miljoen euro.

CSU

De omzet van schoonmaakbedrijf CSU nam in 2023 met 50 miljoen euro toe. De groei van 10% is vrijwel volledig autonoom gerealiseerd. Het nettoresultaat bij CSU steeg van 16,3 miljoen in 2022 tot 17,7 miljoen in 2023. CSU groeide de afgelopen jaren flink. Om de groei voort te zetten, innovatie te stimuleren en werkgeluk te vergroten, past de organisatie zich aan. Vanaf 22 april gaat het de operationele uitvoering vanuit vier regionale businessunits aansturen en worden de managementteams aangepast en uitgebreid met regiodirecteuren, recruitment, vitaliteitsmanagers en transitieteams. Dit met als doel om krachtiger en sneller te reageren op ontwikkelingen in de (arbeids)markt. De wijzigingen moet leiden tot een versterkte uniformering van de dienstverlening, met een grotere wendbaarheid door verdere digitalisering. Met technologische en sociale innovaties wordt een koploperspositie ingenomen, onder meer door datagestuurde schoonmaak via Hi Five en duurzame impactmetingen van de dienstverlening via CSU Green & Social Impact. Voor meer informatie zie CSU Jaarverslag 2023.

Tzorg

Thuiszorgorganisatie Tzorg blijft marktleider in huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2023 nam de omzet voor Tzorg toe van 213 tot 234 miljoen euro. De groei komt voor 1 miljoen euro uit acquisities, maar voornamelijk door autonome groei. Het aantal cliënten steeg van 61.555 in 2022 naar 67.731 in 2023. Met hulp bij het huishouden draagt Tzorg bij aan een aangenaam thuis. Cliënten kunnen langer thuis blijven wonen, waarmee Tzorg de goedkoopste vorm van zorg levert en actief bijdraagt aan de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van het zorgstelsel. Samen met gemeenten en partners zoekt Tzorg naar innovatieve oplossingen voor het vanuit preventie verkorten van wachtlijsten en wachttijden. Zo zorgde Tzorg voor continuïteit van de zorg en een aangenaam thuis voor zijn cliënten.

Vanaf 1 januari 2024 geeft de nieuwe directievoorzitter van Tzorg John Adegeest leiding aan de vijfkoppige directie. Samen geven ze richting aan de strategie handelen uit voorzorg. Het werk van Tzorg is naast ondersteunend ook preventief. Wij zorgen voor iedereen die ons echt nodig heeft. Tzorg vergroot zelfredzaamheid en zorgt dat iedereen die thuis wil blijven wonen zo lang mogelijk de regie in eigen handen houdt. Zo houden we de zorg toekomstbestendig en betaalbaar. Met signaleren voorkomen we dat mensen in (te vermijden) zorg belanden en houdt Tzorg de zorg betaalbaar. Samen met het formele en informele zorgnetwerk werkt Tzorg op deze manier, met inspirerende en innovatieve e-Health oplossingen aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Voor meer informatie zie Tzorg Jaarverslag 2023.

Zizo

Zizo biedt sinds 2022 thuisschoonmaak als gemaksdiensten aan. Particulieren kunnen Zizo zelf inschakelen via een app voor schoonmaak thuis. Zizo wordt ook ingezet bij re-integratie, ter ondersteuning van mantelzorgers en wordt het via werkgevers aangeboden aan medewerkers. In de krappe arbeidsmarkt zijn deze thuisdiensten een interessante arbeidsvoorwaarde. Dienstverlener Zizo ontzorgt met zijn thuismakers mensen thuis, zodat zij méér vrije tijd, geluk én arbeidsproductiviteit krijgen. In 2023 resulteerde dat in een lichte groei van de activiteiten.

Mens voorop

Om de mensgerichte familiewaarden voor CSU, Tzorg en Zizo te onderstrepen, staat de medewerker in alles voorop. Iedereen is welkom en neemt deel aan het programma Fris in je Werk, waarin actieve ondersteuning wordt geboden op mentale, fysieke en financiële fitheid. Met een breed scala aan ondersteuning op de werkplek of in de thuissituatie staat de organisatie dicht bij haar medewerkers. Zoals met de in 2023 met Nibud geïntroduceerde Werkurenverbeteraar, waarmee men kan berekenen wat het effect is van meer werken op het nettoloon zonder toeslagen te verliezen. Alle 28.000 medewerkers kregen ook in 2023 de mogelijkheid tot gratis sporten. Het droeg mede bij aan de hoge aantallen sollicitanten die CSU en Tzorg voor zich wisten te interesseren in de nog steeds zeer krappe arbeidsmarkt.

Vorig bericht 30 faillissementen in week 17 in Noord-Brabant
Volgend artikel Nieuwe concessie in West-Brabant zorgt voor méér busvervoer

Nu op WijBrabant