Verduurzaming

Oudste bedrijventerrein in Oss wordt verduurzaamd

Gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok tekenden duurzaamheidsproject Grote Oogst

Oudste bedrijventerrein in Oss wordt verduurzaamd

Oss,
Bedrijventerrein Moleneind is het oudste bedrijventerrein in de stad Oss. Al een eeuw lang een belangrijk knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, stimuleren provincie en gemeente verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor tekenden in het kader van het provinciaal duurzaamheidsproject Grote Oogst gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok op woensdag 17 mei tijdens een bijeenkomst bij Zwanenberg.

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

Moleneind is 1 van de 13 bedrijventerreinen in Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te verbeteren. Met een bijdrage van een half miljoen euro van provincie en gemeente komt er voor Moleneind een plan van aanpak met de focus op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook de bedrijven op Moleneind dragen financieel bij aan het plan. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden voor onderzoek naar een gezamenlijk energiesysteem en wordt er gestreefd naar een groene wandelroute voor Moleneind.  Wethouder Frank den Brok: “Bedrijven op Moleneind spelen een grote rol in de verduurzaming van hun bedrijventerrein. Juist door dit samen te doen met provincie en gemeente slaan we een flinke slag. Mooi dat dit project start in het jaar dat we 100 jaar Pharma in Oss vieren, ooit begonnen op Moleneind.”

Vraag groter dan aanbod

De vraag naar bedrijventerrein is in Noordoost-Brabant groter dan het aanbod. Uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen als Heesch-West lost dat probleem maar gedeeltelijk op. Een project als Grote Oogst speelt hier een rol: bestaande bedrijventerreinen duurzaam verbeteren voor de toekomst maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven en voor anderen om een plek op een bestaand  terrein te omarmen. Bedrijven op Moleneind zijn enthousiast over de plannen. Erik Meerwaldt, strategisch vastgoed en operations manager Pivot Park: “Dit initiatief van provincie en gemeente brengt bedrijven van Moleneind bij elkaar. Mooi om dat hier te zien. Juist door die steun en met elkaar kunnen we dit bedrijventerrein stap voor stap verduurzamen.” Ook ondernemersvereniging VNO-NCW Oss was aanwezig. Als kennispartner kijken zij in Grote Oogst mee om ontwikkelingen op te halen en te delen met andere bedrijventerreinen. En andersom brengen zij inzichten van elders naar Moleneind.

Grote Oogst

De provincie Noord-Brabant gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgave die er ligt en de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte): “Dat geeft wel aan hoe belangrijk het project Grote Oogst is. Het doet me goed om hier in Oss de stevige samenwerking te zien met veel bedrijven die ook de noodzaak en de energie voelen om aan de slag te gaan.”

Vorig bericht Door Brabanders ontworpen club in Wuhan opent na vertraging met Armin van Buuren
Volgend artikel Koningin Máxima opent Van Gogh Village Museum in Nuenen

Nu op WijBrabant