Subsidie

Provincie steunt innovatie met regionale subsidieregeling

€5 miljoen beschikbaar voor ondernemers

Provincie innovatie regionale subsidieregeling

Om als Brabantse economie concurrerend te blijven, is het belangrijk om innovatie blijvend te stimuleren. Nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve nieuwe ideeën, producten of diensten, maar missen het budget om dit verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze innovaties niet verloren gaan, ondersteunt de provincie ondernemers met de Stimulering van Innovatie in de Regio regeling. Bedrijven kunnen een bijdrage van maximaal €50.000,- ontvangen, in totaal stelt de provincie €5 miljoen beschikbaar.

Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Een krappe arbeidsmarkt en toenemende grondstofprijzen kunnen ondernemers ervan weerhouden om innovatieve ideeën verder uit te werken, terwijl deze ideeën juist voor toekomstige groei kunnen zorgen. De Stimulering van Innovatie in de Regio regeling (SIR-regeling) moet de drempel om te innoveren verlagen. De regeling is gericht op de vroege fase van innovatieontwikkelingen. Dit betekent voor startups vaak dat zij nog geen betalende klanten hebben en volop hun idee of product aan het ontwikkelen zijn. Voor langer bestaande bedrijven gaat het vaak om een nieuw idee waarin ze een eerste stap kunnen zetten dankzij deze subsidie.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Slimme oplossingen voor de opgaven waar we voor staan zijn niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor de economie. Met de SIR-regeling investeren we in de toekomst van onze economie: slimme ideeën van innovatieve Brabantse ondernemers. We helpen startups en bedrijven net dat stapje te zetten waarmee ze van hun idee een succesvol product kunnen maken.”

Stimulering in de regio

De SIR-regeling vult een gat in de financieringsketen van de provincie en haar partners om de economie te stimuleren, of het nu gaat om kleine startups of grotere innovatieve mkb-bedrijven. Daarom wordt er nauw samengewerkt met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Braventure, en de regionale triple helix-organisaties REWIN (West-Brabant), Midpoint Brabant (Midden-Brabant) en RNOB (Noordoost-Brabant). Hierdoor komt de ondersteuning ook echt in de haarvaten van de regionale ecosystemen terecht.

De regeling kent een aantal voorwaarden. Startups kunnen tot €15.000,- ontvangen voor hun project, langer bestaande ondernemingen tot €50.000,-. Projecten moeten worden uitgevoerd in Noordoost-Brabant, Midden-Brabant of West-Brabant. In Zuidoost-Brabant ondersteunt de Metropoolregio Eindhoven een soortgelijke regeling. Daarnaast moet het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke missies van de provincie, zoals de energietransitie, duurzame landbouw of het stimuleren van zogeheten sleuteltechnologieën. Alle voorwaarden zijn te vinden op de provinciale website. De SIR-regeling gaat in drie tranches open. De huidige tranche is al open, aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 oktober 2022.

De provincie adviseert bedrijven en startups om zich te laten adviseren en ondersteunen bij een subsidieaanvraag. Startups kunnen zich laten adviseren door Braventure, het Brabantbrede samenwerkingsverband dat startups ondersteunt. Langer bestaande bedrijven kunnen zich laten ondersteunen door REWIN, Midpoint Brabant of de RNOB, afhankelijk van de regio waarin het bedrijf gevestigd is.

Vorig bericht Agrifoodpluim voor 'Onze Zuivel'
Volgend artikel Nieuwe Jan Linders supermarkt in Drunen geopend

Nu op WijBrabant