Agri

SDW start actie voor boeren

Miljoenen aan extra droogteschade door waterwinning vergoed te krijgen

SDW start actie boeren

Landbouwbedrijven in de omgeving van een waterwinning worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de actie van SDW op basis van no-cure-no-pay.

Jaarlijks wordt 1 miljard m3 grondwater gewonnen voor watergebruik door huishoudens en bedrijven. In de omgeving van de waterwinningen zorgt dit voor verlaging van grondwaterstanden en extra droogteschade aan landbouwgewassen. Deze schade komt dus bovenop de schade door klimaatdroogte. Op grond van de wet moet deze extra droogteschade worden vergoed. Voor een deel gebeurt dit al maar voor een groot deel nog niet.

Onderzoek

Onderzoek uit 2019 toont aan dat de extra droogteschade als gevolg van waterwinning in Nederland ruim 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Droogteschade door waterwinning heeft een sluipend karakter. Vanwege de jaarlijks wisselende groeiomstandigheden is de extra droogteschade als gevolg van waterwinning niet te onderscheiden van de natuurlijke variatie in droogteschade. Een boer heeft daardoor vaak niet door of en hoeveel extra droogteschade hij lijdt als gevolg van nabije waterwinning(en). Van de totale extra droogteschade als gevolg van waterwinning wordt jaarlijks slechts zo’n 3 miljoen euro vergoed.

De bestaande procedure voor de vaststelling van droogteschade bij de AdviesCommissie Schade Grondwater biedt schadelijdende partijen onvoldoende soelaas. Het proces is te ingewikkeld en duurt te lang.

Schade

Dit kan niet langer. De omvang van de schade, het aantal bedrijven dat er door wordt getroffen (meer dan 10.000) en de complexiteit van de schadebegroting, vragen om een landelijke oplossing waardoor getroffen boeren binnen een redelijke termijn weten waar ze aan toe zijn en een vergoeding kunnen krijgen. SDW laat daarom door deskundigen een methode ontwikkelen die snellere vaststelling en afwikkeling van niet-vergoede schade mogelijk maakt. Daarnaast laat SDW de normbedragen, die bepalend zijn voor de omvang van schade, onderzoeken. SDW behartigt de belangen van alle agrarische bedrijven die extra droogteschade lijden door een waterwinning

SDW is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van alle agrariërs die schade lijden door waterwinning(en). Het doel van SDW is om de schade die niet wordt vergoed alsnog binnen redelijke termijn vast te stellen – ook over het verleden – en vergoed te krijgen. SDW kan dienen als gesprekspartner van de schadeveroorzakers en andere betrokken partijen. De belangrijkste categorie onttrekkers van grondwater zijn de waterbedrijven. SDW zal de waterbedrijven daarom eerst uitnodigen tot overleg. Als dat niets oplevert of er punten blijven waarover geen overeenstemming kan worden bereikt, dan zal SDW de zaak in een collectieve procedure aan de rechter voorleggen.

Bestuur en partners

Het bestuur van SDW wordt gevormd door Jakob Bartelds (akkerbouwer en agrarisch bestuurder), Tine van de Werken (interim CFO, voorheen CFO van Cosun) en Ruud Hermans (jurist gespecialiseerd in massaschadezaken, voorheen onder meer advocaat-partner bij De Brauw). De raad van toezicht wordt gevormd door Cees Veerman (voorheen onder meer minister van landbouw en voorzitter van Vewin, de koepelorganisatie van de waterbedrijven), Herman van der Ham (melkveehouder en voorheen ZLTO bestuurder) en Rein Philips (jurist en directeur van Droogteschade Nederland).

SDW wordt ondersteund door Droogteschade Nederland (DNL) en verschillende hydrologische adviesbureaus. DNL heeft het probleem van de schade aan de landbouw door de waterwinning eind 2018 op de kaart gezet. DNL heeft landelijk en regionaal onderzoek laten uitvoeren naar droogteschade door waterwinning en vertegenwoordigt op dit moment 1230 landbouwbedrijven in waterwingebieden. Namens haar deelnemers is DNL betrokken bij diverse pilots en lokale onderzoeken naar droogteschade. SDW onderhoudt over haar activiteiten nauw contact met LTO Nederland.

Vorig bericht Saniweb tweede keer op rij beste webshop
Volgend artikel Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn stelt manifest op

Nu op WijBrabant