Personeel

Voor het eerst is Noord-Brabantse arbeidsmarkt zeer krap

Aantal direct inzetbare werkzoekenden in Noord-Brabant is gedaald tot historisch minimum

Voor het eerst is Noord-Brabantse arbeidsmarkt zeer krap
Het aantal direct inzetbare werkzoekenden in Noord-Brabant is gedaald tot een historisch minimum, terwijl het aantal openstaande vacatures verder stijgt. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in Noord-Brabant voor het eerst ‘zeer krap’ is.

De gevolgen van deze zeer krappe arbeidsmarkt zijn duidelijk voelbaar: er rijden minder treinen bij de NS en Eindhoven Airport kampt met de gevolgen van personeelstekorten. In juni 2022 werd in Noord-Brabant een historisch laag aantal (24.825) WW-uitkeringen verstrekt. Dat is bijna een derde minder dan eind 2019, vlak voor de coronacrisis. Ten opzichte van mei 2022 ligt het aantal WW-uitkeringen 2,7% lager. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in diezelfde periode met 2,5% af.

De afname van WW-uitkeringen betekent dat er wederom een nieuw laagtepunt is bereikt. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is bijna een derde minder ten opzichte van eind 2019 (voor de coronacrisis). In juni nam het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren af. Seizoensinvloeden zijn duidelijk merkbaar. Zo was er vooral een sterke afname van uitkeringen in agrarische beroepen en dienstverlenende beroepen (hier vallen de horeca-beroepen onder).

Aantal openstaande vacatures loopt op

Het aantal direct inzetbare werkzoekenden neemt al maanden op rij af, terwijl het aantal openstaande vacatures toeneemt. Daardoor bereikte de spanningsindicator van UWV halverwege 2021 al het hoogste niveau ooit gemeten (sinds het begin van de telling in 2003) en stijgt dit sindsdien door. De spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant is gemiddeld genomen zo hoog dat deze in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst zeer krap is. De vraag (vacatures) naar nieuw personeel is (veel) groter dan het aanbod (aantal direct inzetbare werkzoekenden).

Enrico Sterken (Rayonmanager Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel): “Werkgevers die openstaan voor werknemers met een beperking zullen een voorsprong krijgen op de arbeidsmarkt, men kan eenvoudigweg niet meer om hen heen. Doe je dat niet en blijf je volharden in het zoeken naar de fulltime kandidaat, dan zul je meer en meer teleurgesteld worden, die kandidaten zijn immers schaars.”

Geen enkele beroepsgroep met een overschot aan personeel

De personeelstekorten zijn nijpend en gelden voor alle beroepsgroepen. Er is geen enkele beroepsgroep met een overschot aan personeel. Gemiddeld genomen staan er 4,7 vacatures open per direct inzetbare werkzoekende in het eerste kwartaal van 2022 in Noord-Brabant. Wel zijn er (grote) verschillen tussen beroepen. Zo varieert het aantal openstaande vacatures per beroepsklasse van 2 vacatures per direct inzetbare werkzoekende voor creatieve en taalkundige beroepen tot 16 openstaande vacatures per direct inzetbare werkzoekende voor ICT-beroepen in Noord-Brabant.

Een jaar geleden zag dit beeld er nog (heel) anders uit. In de meeste arbeidsmarktregio’s in Noord-Brabant was er toen ook al sprake van een krappe arbeidsmarkt, maar veel minder dan nu. In een aantal Brabantse regio’s was er zelfs sprake van een gemiddelde spanning: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn dan in evenwicht.

Vorig bericht Ondertekening grondverdeling en gebiedsontwikkeling Tilburg
Volgend artikel Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

Nu op WijBrabant