Duurzaamheid

“Zonlicht omzetten in ‘brandstof’ is economisch haalbaar”

Interreg project LUMEN richt zich op grootste duurzame energiebron

Zonlicht brandstof economisch haalbaar

De chemische industrie staat, net als veel andere sectoren, voor de uitdaging om in de komende jaren de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Er zijn meerdere technologische oplossingen om dit doel te bereiken. Het Interreg LUMEN project richt zich op de grootste duurzame energiebron, namelijk de zon. Binnen LUMEN is er gewerkt aan een technologieconcept dat het mogelijk maakt om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ voor duurzame chemische processen. Dat maakt uiteindelijk de overstap mogelijk van fossiele brandstoffen naar zonlicht als duurzame energiebron. Tegelijkertijd wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd, door het als startmateriaal te gebruiken. In het project is verder onderzocht of het concept van het gebruik van zonlicht in chemische processen in de zogenaamde fijn-chemie kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om geneesmiddelen makkelijker en veiliger te produceren dan de huidige standaard.

Klimaatakkoord dwingt tot terugdringen CO2 uitstoot

Momenteel bedraagt de jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot 34.8 miljard ton (2020). Met de huidige opwarmings-snelheid van de aarde wordt het punt van 1,5°C temperatuurstijging al overschreden in 2040. Om de 1,5°C-doelstelling, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er in 2050 netto nul CO2-uitstoot bereikt zijn. Na 2050 moet een substantiële netto negatieve CO2-uitstoot worden gerealiseerd, om te voldoen aan deze ambitie. Dat betekent dat er meer CO2 moet worden afgevoerd uit de atmosfeer, dan dat menselijke activiteiten uitstoten. Ook de chemische industrie moet de emissie van broeikasgassen terugdringen om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Mini-fabriek LUMEN bewijst economische haalbaarheid

Binnen LUMEN is een labschaal ‘mini-fabriek’ gedemonstreerd. Deze ‘mini-fabriek’ toont aan dat de door zonlicht aangedreven omzetting van CO2 met (groen) waterstof naar aardgas (methaan) en/of syngas (CO, wat het startmateriaal is voor de synthese van vloeibare koolwaterstoffen als brandstof, zoals bijv. methanol) technisch en economisch haalbaar is.

Energiebuffer en reductie uitstoot CO2

De technologische ontwikkeling binnen LUMEN adresseert twee uitdagingen gelijktijdig: het aanleggen van een energiebuffer, wat noodzakelijk is om fluctuaties in het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals zon en wind te ondervangen en gelijktijdig de reductie van CO2 uitstoot, gebruik makend van zonlicht als duurzame energiebron.

Commerciële kansen voor de industrie

De binnen het project ontwikkelde labschaal mini-fabriek zal in vervolgprojecten worden vertaald naar een integrale pilotschaal demonstrator en vervolgens naar een industrieel proces. Dit biedt commerciële kansen voor betrokken partijen in de waardeketen: materiaalproducenten (katalysatorproductie), equipment-producenten (reactorproductie) en chemiebedrijven. Verder zal dit de energietransitie en reductie van CO2 emissie versnellen en bijdragen aan de realisatie van de op deze gebieden afgesproken doelstellingen.

Partners

LUMEN is een project van TNO, Universiteit Hasselt, IMEC, Zuyd Hogeschool, InnoSyn, en Ecosynth. Het project is geïnitieerd door TNO. LUMEN wordt gefinancierd door het Interreg VL-NL programma, de Nederlandse overheid en de provincies Oost-Vlaanderen (BE), Limburg (NL / BE) en Noord-Brabant (NL).

Vorig bericht Afspraken over woningbouwversnelling
Volgend artikel Cultuurfonds Noord-Brabant investeert in 58 projecten met ruim 280.000 euro

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant