Milieu

Beleidskader Natuur: robuust, inclusief en verbonden

Druk op natuur en ruimte is groot, juist in Brabant

Beleidskader Natuur: robuust, inclusief en verbonden

Provinciale Staten hebben 14 oktober het Beleidskader Natuur 2030 vastgesteld. Na een constructief debat heeft een meerderheid van de statenleden ingestemd met het nieuwe Brabantse natuurbeleid.

De ambitie is een biodivers en natuurinclusief Brabant, met natuur overal en voor iedereen. De provincie streeft naar een krachtige en beschermde natuur met goede biodiversiteit die tegen een stootje kan (robuust). Er wordt nadrukkelijk gezocht naar vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen want natuur is overal aanwezig, in en buiten de natuurgebieden (inclusief). En de provincie draagt een warm hart toe aan natuur die elke Brabander verwelkomt en waar Brabanders graag aan bijdragen (verbonden).
“Natuur neemt toe aan betekenis. We hechten aan een gezond en leefbaar Brabant met een rijke natuur die we graag doorgeven aan generaties na ons. De effecten van klimaatverandering hebben dit alleen maar versterkt.”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers.

Versterken, verbeteren, verbreden en verbinden

Om invulling te kunnen geven aan de ambitie richting 2030 haken we actief aan bij de grote veranderingen die in onze provincie plaatsvinden: bij het omschakelen naar duurzame energie, het sluiten van kringlopen in de landbouw, het water- en klimaatrobuust maken van onze leefomgeving, het aanpassen van de infrastructuur en het (ver)bouwen van woningen. De druk op de natuur en de ruimte is groot, juist in Brabant. Gedeputeerde Roijackers: “Er is een brede maatschappelijke inzet nodig om natuur en biodiversiteit te behouden en versterken en om een balans te vinden tussen natuur en andere Brabantse opgaven. Een inzet die zich niet beperkt tot onze Brabantse natuurgebieden, maar overal van toepassing is. In onze steden en dorpen, op het platteland of op bedrijventerreinen. Natuurinclusief denken en doen! De komende jaren werken we daarom aan een Brabantse Agenda Natuurinclusief.”

Vorig bericht Meer geluid gemeten langs N69 dan verwacht
Volgend artikel Provincie maakt afspraken met Rijk over woningbouw Brabant

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant