Infra

Meer geluid gemeten langs N69 dan verwacht

Metingen langs N69 zijn uitgevoerd na meldingen van twintigtal inwoners

Meer geluid gemeten langs N69 dan verwacht

Valkenswaard,
Metingen langs de nieuwe N69 tussen Valkenswaard en Veldhoven leveren hogere geluidswaarden op dan eerder berekend. Bij Dommelen (gemeente Valkenswaard) en de Broekhovenseweg (gemeente Bergeijk) is gemiddeld 50 en 52 decibel gemeten, terwijl dat volgens modelberekeningen (uit 2018) respectievelijk 42 en 45 decibel zou moeten zijn. Vooralsnog is het verschil niet verklaarbaar. Hierdoor kan de provincie ook niet bepalen of en waar maatregelen nuttig zijn. De provincie heeft daarom besloten tot een jaar lang aanvullende geluidsmetingen langs de N69 en schakelt een onderzoeksbureau in om een verklaring te vinden. Met omwonenden gaat de provincie in de tussentijd het gesprek aan.

De metingen langs de N69 zijn uitgevoerd na meldingen van een twintigtal inwoners. Zij geven aan vooral bij een zuidwestelijke wind geluidsoverlast te ervaren van de provinciale weg. De provincie heeft naar aanleiding van deze meldingen en reacties van omliggende gemeenten namens hun inwoners de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verzocht het geluidsniveau te meten bij de woningen van de melders. Dit is in het voorjaar gebeurd.

Geluidsbelasting

Geluidsmetingen leveren eigenlijk altijd dezelfde gemiddelde waarden op als uit modelberekeningen – voor de N69 uitgevoerd in 2018 als onderdeel van het provinciaal inpassingsplan – naar voren komen, maar in dit uitzonderlijke geval niet. De geluidsbelasting blijkt groter dan verwacht. Dit terwijl er minder verkeer op de weg rijdt dan waarvan is uitgegaan bij de modelberekeningen, het aanwezige verkeer langzamer (dus stiller) rijdt en het geluidsreducerend asfalt beter werkt dan voorzien.

‘Aanvullende geluidsmetingen’

Vanwege de onverwachte uitkomst heeft de provincie een extern bureau met veel ervaring op het gebied van verkeer en geluid gevraagd om een second opinion van de metingen. Deze second opinion is vlak voor de zomer uitgevoerd en bevestigt de uitkomsten van het onderzoek door de omgevingsdienst. Deskundigen van de provincie noch de onderzoekers kunnen het verschil in geluidsbelasting tussen metingen en berekeningen verklaren. De provincie heeft besloten een onderzoeksbureau in te schakelen om alsnog een verklaring te vinden en een jaar lang aanvullende geluidsmetingen uit te voeren langs de N69 bij Dommelen en de Broekhovenseweg in Bergeijk. De betrokken gemeenten en inwoners zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek, de second opinion en het vervolgtraject.

­­Gedeputeerde Suzanne Otters:

“De gebiedsopgave N69 is bedoeld om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Zo is veel aandacht geweest voor de landschappelijke inpassing van de weg, wildbeheer en natuurcompensatie. Dat omwonenden nu hinder ervaren door geluid en het verschil tussen metingen en berekeningen niet verklaard kan worden is ronduit vervelend. Daarom vind ik het niet meer dan redelijk om nu met de bewoners het gesprek aan te gaan.”

Vorig bericht Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater
Volgend artikel Beleidskader Natuur: robuust, inclusief en verbonden

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant