Interview

Ondernemend coachen: het levenspad van Helma Lieberwerth en Jan-Peter Bolhuis

'We willen allebei mensen in hun kracht zetten en een vervuld leven geven'

Utrecht,
Je hebt er ongetwijfeld van gehoord, of misschien heb je er zelf bij één aangeklopt: coaches. Vandaag zijn we in gesprek met Helma en Jan-Peter, beiden werkzaam in Utrecht, zijn coach én ondernemer en combineren hun jarenlange ervaring in het bedrijfsleven met hun behoefte en skill om zich met anderen te kunnen verbinden. Hoe ervaren zij de combinatie van het ondernemers- en coachingschap?

Jan-Peter: “Ik heb twee verschillende ondernemingen. Enerzijds ben ik UKF close-combat instructeur waarbij ik me focus op postuur en hoe studenten zich kunnen manifesteren in vervelende situaties. Ik leer mensen om meer zelfverzekerd te zijn. Daarnaast heb ik EODV opgericht (Eerst Oorlog Dan Vooruitgang). Met EODV verzorg ik voor zowel particulieren als bedrijven traumatherapie, met aandacht voor jeugdtrauma en hoe dit zich in het leven aandient in het dagdagelijkse. Naast mijn eigen werkzaamheden werk ik met veel plezier in de dak- en thuislozenopvang in Utrecht, bij de tussenvoorziening. De combinatie geeft mij de mogelijkheid om te balanceren.”

Helma: “We willen allebei mensen in hun kracht zetten en een vervuld leven geven. Ik kijk naar dingen die in iemands leven gebeuren. Niet vanuit trauma, maar eerder vanuit levenslessen. Ik ben sjamaan en ik heb daarnaast een softwareprogramma dat door therapeuten werd gebruikt, omgebouwd tot analysesysteem voor coaching hulp dat is afgeleid van kwantummechanica. Ik heb een methode ontwikkeld om die software effectief te kunnen gebruiken bij het begeleiden van mensen om hun doelen te bereiken, genaamd Quaning. Ik leid ook anderen op om daar gebruik van te kunnen maken.”

Beiden zijn uit het bedrijfsleven gestapt en de ommezwaai gemaakt naar het ondernemerschap. Maar hoe kwam die omschakeling tot stand?

“Ik werkte in loondienst op de marketingafdeling. Dit was niet mijn ding, dat kon ik wel merken aan de burn-outs die ik heb gehad en hoe vaak ik in die periode ziek, zwak en misselijk ben geweest. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik bepaalde talenten heb, zoals sensitiviteit en intuïtie die nauwelijks aan bod kwamen in het werk dat ik deed. Toen ik dat ontdekte, ben ik me daar verder in gaan verdiepen en kwamen er opeens mensen op mijn pad die me vroegen om hen te begeleiden. Zo is dat balletje gaan rollen.” vertelt Helma.

Jan-Peter: “Toen ik nog in het bedrijfsleven zat – ik had een softwarebedrijf – was ik altijd bezig met targets en zaken waar ik enorm ongelukkig van werd en bleef. Dat was voor mij de reden om over te stappen naar het ondernemerschap. Om meer in dialoog te gaan en me te verbinden met emoties. Wat dat betreft herken ik mezelf wel in de achtergrond van Helma.”

Coaches zijn er vandaag de dag in overvloed. Toch geeft Jan-Peter aan zich daar niet zo mee bezig te houden.

“Er is inderdaad een wildgroei aan coaches. Hoewel dat voor andere coaches misschien reden tot zorg is, houd ik mij vooral bezig met plezier, waar ik goed in ben en wat ik vertrouw. Ik lever mijn kwaliteit op mijn eigen manier, dit onderscheidt mij mogelijk van andere coaches.”

Helma: “Ik kijk daar toch iets anders tegenaan. Voor mij de wildgroei aan coaches juist de reden geweest om Quaning op te richten, omdat ik vond en nog steeds vind dat er meer rendement te halen moet zijn op de investering in tijd, geld en energie in coaching. Ik houd van resultaat behalen en dat dit resultaat blijvend is. De methodiek die ik ontwikkeld heb zorgt daar ook voor. Ook al heeft het ook tot doel om mensen te begeleiden om hun doelen te behalen, de aanpak in Quaning is totaal anders en daarom moest het ook in de naam onderscheidend zijn ten opzichte van coaching. Maar ook omdat het aansluit bij wie ik ben. Ook al ben ik sjamaan, ik ben niet van de geiten wollen sokken.”

Helma heeft na de ommezwaai van werknemer naar ondernemer de ‘Zijnsintentie’ ontwikkeld, waarbij het uitgangspunt is dat elk mens een unieke bijdrage levert. Je talenten heb je al vanaf je geboorte en zet je ook direct in, dat kun je gewoon zonder er iets voor te hoeven leren. Je hebt ze om je ‘Zijnsintentie’ te realiseren. In de eerste 10 jaar van je leven zie, hoor en ervaar je voor het eerst dingen die je verlangen om helemaal jezelf te zijn, aanwakkeren en duidelijk maken.

“Als je bijvoorbeeld frustratie ervaart, dan kun je daarmee omgaan door een praktische oplossing te vinden. Grote kans dat iets dergelijks opnieuw en impactvoller op je pad komt. Je kunt ook kijken naar wat maakt dat je frustratie ervaart, welk verlangen onder die frustratie ligt. Daar dan invulling aan geven maakt dat je een completere versie van jezelf wordt en je leven in stroomversnelling komt, in flow. In mijn boek staan twee vragen die helpen om dat inzicht te krijgen in waar je nog meer jezelf moet zijn. De Flow Summit van Younity past ook in die zin bij mij, lokale sprekers mogen een video delen en Younity brengt gelijkgestemden samen die elkaar kunnen helpen op een organische manier.”

Jan-Peter, jij bent in de leer bij Gabor Maté. Hoe ben je met Gabor in aanraking gekomen?

“In 2016 heb ik mijn bedrijf verkocht, waarvan de nasleep niet rooskleurig was. Het was voor mij een pijnlijke tijd en ik kwam erachter dat ik niet de persoon was die ik dacht te zijn. Ik heb afstand genomen van die hele wereld en me teruggetrokken met kunst en natuur om me heen, met als doel om mijzelf te herontdekken. Via een cursus ben ik in aanraking gekomen met een video van Diederik Wolsak, die in gesprek was met Gabor. Ik ben hem gaan volgen en uiteindelijk heb ik bij hem de opleiding Compassionate Inquiry gevolgd. Inmiddels ben ik gecertificeerd in Gabor zijn Compassionate Inquiry en ontwikkel ik me iedere dag verder. Het is voor mij een ‘life long learning process’.”

Het coachings- en zelfontwikkeling veld is voortdurend in beweging. Kunnen jullie enkele belangrijke trends of verschuivingen identificeren die jullie hebben waargenomen en hoe hebben jullie je benadering aangepast om hierop in te spelen?

Helma: “Ik heb best veel onderzoek gedaan en er is veel kaf van het koren. Het is een zoektocht om een goede coach te vinden en de enige die kan beslissen of een coach goed is, is de coachee zelf. Elke coach is anders, kijk maar naar het verschil tussen Jan-Peter en mij.”

Jan-Peter: “Een persoon die een coach of therapeut opzoekt en zich niet gehoord of gezien voelt, zal op zoek gaan naar een ander. Het komt dus neer op de klik. Authenticiteit speelt een grote rol. Vaak zijn we door onze trauma’s verwijderd van onze authentieke zelf. Zo was dat zeker bij mij ook.”

Het meten van succes in coaching/begeleiding kan soms subjectief zijn. Het inzetten van een graadmeter is daarom volgens Helma van groot belang

“In Quaning is het belangrijkste Unique Selling Point de meetbaarheid van de resultaten van de begeleiding. We meten de resultaten objectief op twee manieren. Allereerst maken we gebruik van technologie om de afstand tot het doel in kaart te brengen. Daarnaast baseren we de metingen op vooraf gemaakte afspraken over de specifieke gedragsveranderingen die iemand van nature zal vertonen. Het feit dat deze veranderingen zich vanzelf voordoen, dient als bewijs van het behalen van het gestelde doel. Onze aanpak is dus zeer gestructureerd en gericht op het behalen van specifieke doelen.”

Maar wat maakt iemand een goede coach?

“Ik zie mezelf eerder als therapeut. Ik begeef mijzelf meer op het ontwikkelstuk van mezelf. Ik heb het simpele HEHE-model ontwikkeld, dat staat voor herkennen, erkennen, herdefiniëren en evolueren. Je herkent in jezelf iets dat je niet prettig vindt, je erkent dat dat inderdaad zo is, waarna je het vanuit een ander perspectief leert bekijken om uiteindelijk te kunnen evolueren naar een authentiek zelf. Ik zou mensen willen uitnodigen om traumasensitief naar de omgeving of jezelf te kijken. De wereld zou mooier zijn als mensen meer empathisch zouden kijken naar zichzelf en naar de wereld om hen heen. Als je dat stuk bij anderen over kunt brengen, ben je naar mijn mening een coach/therapeut.” vertelt Jan-Peter

Helma denkt dat dat vooral aan het vakmanschap en de persoonlijkheid van de coach ligt. “Iemand die vanuit zijn of haar hart begeleidt, bijblijft met vakliteratuur en de ontwikkelingen in ons vakgebied, en daarnaast goed weet wat er in de maatschappij beweegt.”

Vorig bericht Emma Sleep opent tweede winkel in Nederland, locatie Eindhoven
Volgend artikel GaragePark opent tweede park in Breda

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijBrabant