Stedelijke ontwikkeling

Nieuwe speerpunten voor Ruimtelijk Erfgoed Tilburg

Strategisch plan opgezet om ruimtelijk erfgoed te behouden

speerpunten Ruimtelijk Erfgoed Tilburg

Tilburg,
De gemeente Tilburg vindt goed erfgoedbeleid belangrijk. De Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg 2023-2026 is een strategisch plan dat richting geeft aan het ruimtelijk erfgoed en het behoud ervan voor toekomstige generaties.

Ruimtelijk erfgoed verrijkt de leefomgeving en maakt de stad, de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk. Ook is het erfgoed een bron van inspiratie voor verdere stedelijke ontwikkeling.

Een terugblik

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Vooral naoorlogs en agrarisch erfgoed heeft een inhaalslag gemaakt. Denk hierbij aan naoorlogse woonhuizen, bushokjes, een zandpad en enkele agrarische ensembles met boerderijen. Met de Subsidieregeling Gevelverbetering zijn ruim 100 gevels in enkele beschermde stadsgezichten opgeknapt. Ook is belangrijk erfgoed opgenomen in grote stedelijke ontwikkelingsprojecten. Denk hierbij aan de LocHal en Hall of Fame in de Spoorzone, de AabeFrabriek bij de Piushaven en Koningsoord in Berkel-Enschot.

Wat gaat de gemeente doen

De zorg voor de waardevolle en reeds beschermde monumenten en gebieden zetten ze voort. Zo maken ze bijvoorbeeld een nieuwe subsidieregeling die niet alleen is gericht op het behoud van monumentale onderdelen van een pand, maar ook gebruikt kan worden voor ander onderhoud. Ze maken een nieuwe Erfgoedverordening en ze wijzen nieuwe monumenten aan. Daarbij ligt de focus op erfgoed na 1965.

Daarnaast maken ze gebiedsbiografieën; ze willen daarme het ruimtelijke karakter van een wijk of ander deelgebied van de gemeente vastleggen, inclusief ingrediënten voor transformatie. Ze kijken naar de bestaande omgeving. Dit doen ze met de stad en bewoners. Het Verhaal van de Wijk dient ter inspiratie voor gebiedsontwikkelingen.

Ze verleggen wat accenten ten opzichte van het voorgaande beleid. Zo richten ze zich nog meer op het verduurzamen van erfgoed. Hierover zoeken ze actief het contact met eigenaren en initiatiefnemers. Bijvoorbeeld door informatieavonden of inloopspreekuren.

Ook communicatie is van groter belang. Ze vertellen het Verhaal van Tilburg en nodigen uit tot gesprek over nieuwe verhalen die betekenis geven aan het verleden en de toekomst van de stad en dorpen. Kortom: het bestaande als inspiratie voor het nieuwe.

Vorig bericht Afsluiting Broeksebrug te Mierlo
Volgend artikel Brabant en Meierijstad kiezen voor versnelling van woonwijk Veghels Buiten Noordoost

Nu op WijBrabant